اداره هوانوردی ملکی می گوید که تا پانزده روز دیگر نیز حریم فضایی پاکستان به روی پروازهای افغانستان بسته شده است و این کار سبب ایجاد مشکلات زیادی به شهروندان کشور شده است. رییس این اداره می گوید که از بابت بسته شدن این مسیر، تاکنون دوازده میلیون دالر به عواید کشور خسارت رسیده است. […]

اداره هوانوردی ملکی می گوید که تا پانزده روز دیگر نیز حریم فضایی پاکستان به روی پروازهای افغانستان بسته شده است و این کار سبب ایجاد مشکلات زیادی به شهروندان کشور شده است. رییس این اداره می گوید که از بابت بسته شدن این مسیر، تاکنون دوازده میلیون دالر به عواید کشور خسارت رسیده است. درهمین حال، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور دیروز از  پاکستان خواست که حریم فضایی خود را به روی پرواز های افغانستان باز کند.

پس از تنش ها میان هند و پاکستان، اسلام آباد حریم فضایی خود را به روی پرواز های خارجی مسدود کرده است و تاکنون مسیر فضایی پاکستان باز نشده است. قاسم وفایی زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی در” نشست پاسخگوی مقام های حکومتی” از بسته بودن حریم فضایی پاکستان نگرانی کرد و گفت که بسته شدن این مسیر سبب ایجاد مشکلات زیادی به شهروندان کشور شده است.

به اساس معلومات اداره هوانوردی ملکی پس از ایجاد مشکل در فضای هوایی پاکستان شرکت های هوایی از طریق فضایی ایران پرواز می کنند و فاصله و زمان سفر بیشتر شده است و این سبب افزایش نرخ و زمان پرواز شده است. رییس این اداره می گوید که برای حل این مشکل به ویژه کوتاه شدن راه، قرار است مسیر جدید از طریق چین به دهلی نود ایجاد شود.

درهمین حال، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور دیروز در دیدار با سفیر پاکستان از او خواست که کشورش حریم فضایی خود را به روی پرواز های افغانستان باز کند. سفیر پاکستان در کابل تعهد کرده است که پس از بررسی، به زودی حریم فضایی پاکستان به روی پرواز های افغانستان باز خواهد شد.