داووزی: اختلاف دیدگاه در میان اعضای شورای مصالحه وجود دارد

رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می گوید که اختلاف دیدگاه در میان اعضای شورای مصالحه وجود دارد. رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که تعداد هیأت اشتراک کننده در نشست قطر یکی از موارد اختلاف میان اعضای شورا است. به گفته وی، اعضای شورای عالی مصالحه می خواهند که شماری زیادی از طرفداران خود را به نشست قطر بفرستند. وی همچنان می گوید که این مساله سبب شده است تا نشست شورای مصالح امروز برگزار نشود.

قرار بود روز شنبه سومین نشست شورای مصالحه از بهر معرفی اعضای هیأت مزاکره کننده با گروه طالبان در نشست قطر، در ارگ برگزار شود، اما اختلاف میان اعضای این شورا سبب شد تا این نشست برگزار نشود.

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که تعداد هیأت اشتراک کننده در نشست قطر یکی از موارد اختلاف میان اعضای شورا است. به گفته وی، اعضای شورای عالی مصالحه می خواهند که شماری زیادی از طرفداران خود را به نشست قطر بفرستند.

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح همچنان می گوید که تمام آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گرفته شده است.

رییس دبیر خانه شورای عالی صلح اعلام جنگ بهاری طالبان را اشتباه می داند و از این گروه می خواهد که از موضع جنگی خود عقب نشینی کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که طالبان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را دسیسه حکومت برای بقای قدرت رییس جمهور غنی دانسته و  علام کرده که در این جرگه شرکت نمی کنند.

برچسب ها

Top