دادگاه لاهه: در مورد اتهام جنایت های جنگی در افغانستان تحقق نمی کنیم

قاضی های دادگاه بین ‌المللی کیفری در لاهه درخواست آغاز تحقیقات در باره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده ‌اند. در یک بیانیه ای این دادگاه آمده است که قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهام های جنایات جنگی در افغانستان درحال حاضر نمی‌تواند به سود تامین عدالت باشد. درهمین حال وزارت خارجه امریکا از تصمیم دادگاه بین‌المللی جرایم استقبال کرده و آن را یک “پیروزی برای حاکمیت قانون” دانسته است.

قاضی های دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه درخواست آغاز تحقیقات در باره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده ‌اند. در یک بیانیه ای این دادگاه آمده است که قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهام های جنایات جنگی در افغانستان درحال حاضر نمی‌تواند به سود تامین عدالت باشد.

هفته پیش امریکا ویزای فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را به خاطر تحقیقاتش درباره عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان لغو کرد. امریکا همچنین استدلال می ‌کند که این کشور خود آیین دادرسی جامعی برای رسیدگی به سوء رفتارهای سربازان این کشور دارد.

خانم بنسودا اواخر سال دوهزار و هفده از قاضی های دادگاه بین‌المللی درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهام های جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان امریکایی را مورد تحقیق قرار دهد.

فاتو بنسودا در آن زمان گفت که بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.

امریکا هیچگاه عضو دیوان بین‌المللی کیفری نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی را به این دلیل که “حاکمیت ملی آمریکا” را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد. دادگاه کیفری بین‌المللی در سال دوهزار و دو با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد. دادستان دادگاه کیفری لاهه در سال دوهزار و هفت بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از یکصد و دوازده موردی که احتمالا به ارتکاب جنایات سنگینی که در اساسنامه رم آمده ربط دارند، به این نهاد بین‌المللی رسیده است.

با این حال، وزارت خارجه امریکا از تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم استقبال کرده و آن را یک “پیروزی برای حاکمیت قانون” دانسته است. دولت امریکا، به ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ در سال دوهزار و شانزده، به محکمه بین‌المللی جرایم نسبت به هر گونه پیگیری اتهام ها جرمی علیه سربازان امریکایی در افغانستان هشدار داده است. این دادگاه صلاحیت دارد به اتهاماتی رسیدگی کند که دولت‌ های مربوطه یا توانایی لازم و یا هم اراده کافی برای رسیدگی به آن را نداشته باشند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top