در سه ماه گذشته شمار بزرگ مهاجران افغان به کشور برگشته‌ اند

اداره جهانی مهاجرت اعلام کرده است که در سه ماه گذشته شمار بزرگ مهاجران افغانستان دوباره به کشورشان برگشت کرده‌ اند.

اداره جهانی مهاجرت یا “آی ‌او ‌ام” در تازه ‌ترین گزارش خود گفته است که در سه ماه گذشته، بیشتر از صد هزار مهاجر از ایران و حدود پنج هزار و شش صد مهاجر دیگر از پاکستان دوباره به افغانستان بازگشت کرده ‌اند. همزمان با این گزارش، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز گفته که در میان این مهاجران کسانی که اسناد مهاجرت را دارند نیز شامل‌ استند.

این در حالیست که سال گذشته نیز بیش از هفت صد هزار مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به کشور برگشتند.

برگشت مهاجران از ایران و پاکستان از اهداف اصلی حکومت وحدت ملی خوانده شده و پیش از این حکومت، اسکان مهاجران در دو کشور همسایه را از مشکلات اصلی نا امنی در کشور خوانده است.

درهمین حال، سازمان ملل اعلام کرده است که در نتیجه تشدید جنگ میان گروه طالبان و تروریستان داعش در ولایت کنر بیست و سه هزار خانواده از خانه‌های شان بیجا شده ‌اند. دفتر هماهنگی کمک های سازمان ملل در افغانستان “اوچا” اعلام کرده درگیری میان طالبان و داعش در کنر بحران جدیدی بشری را در این ولایت به بار آورده است. این سازمان در اعلامیه ‌ای گفته که بیشتر این خانواده‌ها از ولسوالی چپه دره کنر بی ‌جا شده‌ اند. سازمان ملل متحد از این حادثه ابراز نگرانی کرده و گفته که هنوزهم خانواده‌های زیادی در میان جنگ در این منطقه باقی مانده و راه بیرون رفت ندارند. این سازمان از دو طرف درگیر جنگ خواسته که هرچه زودتر به جنگ شان در این منطقه خاتمه داده و زمینه را برای کمک رسانی به مردم محل فراهم کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top