اتحادیه اروپا روند خروج بریتانیا از این اتحادیه را تا پایان ماه اکتبر سال جاری تمدید کرد

رهبران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا طی نشست فوق ‌العاده ‌ای در بروکسل به تمدید مهلت خروج بریتانیا از این اتحادیه رای مثبت دادند.

بر اساس توافق اولیه قرار بود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بیست و نهم مارچ اجرایی شود، اما ناکامی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در کسب موافقت مجلس با این توافق سبب شد این مهلت تا دوازدهم اپریل تمدید شود. نخست وزیر بریتانیا که امروز قرار است در مجلس بریتانیا گزارش آخرین نشست خود با رهبران اروپا را ارایه کند، پیش از این اعلام کرده که ممکن است پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تمدید مهلت خروج از اتحادیه اروپا را بپذیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top