در سال روان خورشیدی صادرات کشور افزایش چشم‎ گیر خواهد داشت

مسوولان وزارت صنعت و تجارت رشد صنعت را در سال گذشته خورشیدی چشم گیر عنوان کرده و می گویند که در سال روان خورشیدی برنامه هایی دارند که با عملی شدن آن صادرات کشور به یک میلیارد دالر افزایش پیدا می کند.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت دستاوردهای این وزارت طی یک سال گذشته را رسانه ای کردند. اجمل احمدی سرپرست این وزارت می گوید که رشد صنعت در سال گذشته خورشیدی چشمگیر است. آقای احمدی می افزاید که در سال روان خورشیدی برنامه هایی دارند که با عملی شدن آن صادرات کشور به یک میلیارد دالر افزایش پیدا می کند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت ایجاد دهلیزهای هوایی و افتتاح راه لاجورد و بندر چابهار را از دیگر دستاورد های این وزارت در سال های اخیر می داند. فراوده های داخلی از طریق دهلیزهای هوایی و راه لاجورد و بندر چابهار به کشورهای منطقه و جهان فرستاده می شود.

به گفته وزیر صنعت و تجارت بخشی از سکتور خصوصی از نداشتن زمین و نبود انرژی کافی شاکی اند. وی تاکید می کند که در سال پیشرو از بهر حمایت از بخش خصوصی به بازرگانان زمین توزیع می کند.

در حالی مسولان وزارت صنعت و تجارت از رشد صادرات کشور به دیگر کشورها در سال روان خورشیدی تا سرحد یک میلیارد دالر خبر می دهند که افغانستان از سالها به این سو یک کشور وارداتی بوده و واردات این کشور نسبت به صادراتش چند برابر گزارش می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top