نگرانی اتحادیه اروپا از دسترسی داعش به بیشتر معادن افغانستان

اتحادیه اروپا از دسترسی گروه تروریستی داعش به بسیاری از معادن افغانستان نگرانی کرده است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می ‌گوید که در کنار طالبان افراد وابسته به گروه تروریستی داعش نیز به بسیاری از معادن افغانستان دسترسی دارد.

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی می ‌گوید که در کنار طالبان افراد وابسته به گروه تروریستی داعش نیز به بسیاری از معادن افغانستان دسترسی دارد. پپری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان که در مراسم روز جهانی جیولوژیست‌ ها صحبت می‌کرد گفت طالبان و داعش از ادامه استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان سود می ‌برند.

سفیر اتحادیه اورپا در افغانستان افزود: “افغانستان امسال هم از نگاه تطهیر پول، تمویل تروریزم در فهرست کشورهای خطرناک قرار دارد. اگر جلو استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به صورت جدی گرفته نشود، شهرت جهانی این کشور صدمه می ‌بیند.”

درهمین حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می پذیرد که حکومت افغانستان در هژده سال گذشته نتوانسته به گونه درست از معادن کشور استفاده کند. آقای دانش از شهروندان کشور خواست که در همکاری با دولت اجازه ندهند که “عده سودجو و یا تروریست‌ ها سرمایه ملی افغانستان” را تاراج کنند.

پیش از این نگرانی، سازمان بین‌المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی عضویت افغانستان را به تعلیق در آورد. این سازمان در ماه دلو سال گذشته دلیل این تصمیم خود را بی مدیریتی در سکتور معادن و بی توجهی حکومت در تطبیق معیارهای این سازمان اعلام کرده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top