رییس اجرایی حکومت می گوید که اعضای گروه تروریستی داعش همزمان با قوت گرفتن این گروه در عراق و سوریه همراه با خانواده ‌های خود از مرزهای پاکستان وارد افغانستان شدند و سپس به یک تهدید عمده امنیتی در کشور بدل شدند. رییس اجرایی استفاده از کودکان کم سن و سال، آموزش افکار افراطی به […]

رییس اجرایی حکومت می گوید که اعضای گروه تروریستی داعش همزمان با قوت گرفتن این گروه در عراق و سوریه همراه با خانواده ‌های خود از مرزهای پاکستان وارد افغانستان شدند و سپس به یک تهدید عمده امنیتی در کشور بدل شدند.

رییس اجرایی استفاده از کودکان کم سن و سال، آموزش افکار افراطی به این کودکان و گماشتن آنها به فعالیت‌ های تروریستی را از عملکردهای خواند که گروه داعش در افغانستان ازآن کار می‌گرفت.