دولت خودگردان فلسطین سخنان اخیر نخست وزیر رژیم اسراییل را محکوم کرد

مصوونیت جامعه جهانی به رژیم اسراییل، سبب نقض حقوق بین الملل توسط این رژیم شده است.

این سخنان را صائب عریقات از مقام های فلسطین در واکنش به سخنان اخیر نخست وزیر رژیم اسراییل بیان داشته، که اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی اسراییل، سرزمین ها اشغالی در کرانه باختری رود اردن را به خاک اسراییل ملحق خواهد کرد. اما این مقام ارشد دولت خودگردان فلسطین در واکنش به سخنان نخست وزیر رژیم اسراییل گفته است تا زمانی که جامعه جهانی به اسراییل مصونیت بدهد به نقض بی شرمانه حقوق بین الملل ادامه خواهد داد. این در حالیست که مجامع بین ‌المللی و سازمان ملل اشغال این مناطق را غیرقانونی می ‌دانند و ساخت شهرک های یهودی نشین توسط اسراییل را محکوم و مغایر با حقوق بین الملل خوانده اند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top