ده ها فلسطینی در پنجاه و سومین جمعه اعتراض بازگشت در غزه زخمی شدند

هیأت عالی اعتراض بازگشت با اعلام این خبر گفته است که اعتراض با ابزارهای مسالمت آمیز تا تحقق حقوق ساکنان غزه ادامه خواهد یافت.

این در حالیست که پنجاه و سومین جمعه اعتراض بزرگ بازگشت عصر جمعه در نوار مرزی غزه برگزار شد و هزاران تن در این اعتراض شرکت کردند. در اثر حملات نظامیان رژیم اسراییل بر معترضان هشتاد و سه تن زخمی شدند.  هیأت عالی اعتراض بازگشت تاکید کرده است که اعتراض بازگشت با قدرت ادامه خواهد داشت. براساس گزارشها تاکنون در این اعتراض ها دوصد و چهل و دو فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از سی هزار تن دیگر زخمی شده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top