رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت

بانک توسعه آسیایی اعلام کرده است که رشد اقتصادی در سال روان میلادی در افغانستان دو اعشاریه پنج درصد خواهد بود.

بانک توسعه آسیایی در تازه‌ ترین گزارش اقتصادی سالانه خود پیش ‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال روان میلادی در افغانستان دو اعشاریه پنج درصد خواهد بود که بالاتر از نرخ دو اعشاریه دو درصد سال گذشته است.

در گزارش این نهاد که روز چهارشنبه منتشر شده، آمده است که انتظار می ‌رود در سال دو هزار و نزده به دنبال وضعیت بهتر آب و هوا، زراعت افغانستان رشد کند و قیمت مواد غذایی به دلایل بهبود زراعت پایین بماند.

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته میلادی به دلیل چالش‌ های امنیتی، سیاسی، خشکسالی و چالش‌ های اقتصادی کشورهای همسایه، پایین بوده است. بر اساس معلومات این بانک، رشد اقتصادی افغانستان در سال دو هزار و هژده دو اعشاریه پنج درصد پیش بینی شده شود.

در گزارش تازه بانک توسعه آسیایی آمده که افغانستان برای داشتن رشد دراز مدت اقتصادی بر توسعه زیربنا ها تمرکز کند. در این گزارش از مسایل امنیتی، عدم دسترسی کافی به منابع انرژی و حاصل دهی پایین زراعتی به عنوان مسایل موثر در رشد اقتصادی افغانستان یاد شده است.

بانک توسعه آسیایی برای رسیدن به این هدف از دولت افغانستان خواسته که منابع مالی پایدار را تامین کند و روش‌ های ابتکاری را برای دسترسی بیشتر به وجوه مالی روی دست گیرد.

در این گزارش آمده که رشد اقتصادی افغانستان در سال‌ های دو هزار و شانزده و دو هزار و هفده میلادی نیز به ترتیب دو اعشاریه چهار درصد و دو اعشاریه پنج درصد بوده که  این بانک افزایش آن را “بسیار کم” و اوضاع نابسامان سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی را بر آن اثرگذار خوانده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top