نگرانی رییس اجرایی حکومت از خطر کاهش منابع آبی در کشور

خطر کاهش منابع آبی به نگرانی جدی برای شهروندان کشور مبدل شده است. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با بیان این مطلب می گوید که تطبیق استراتیژی جامع آب سبب بهبود وضعیت منابع آبی کشور می شود.

در سال‌ های اخیر خطر کاهش منابع آبی به نگرانی جدی برای شهروندان مبدل شده ‌است. به همین هدف وزارت انرژی و آب پنجمین کنفرانس ملی آب را برگزار کرده و همچنان استراتیژی جامع مدیریت آب را ترتیب کرده است. در این استراتیژی چگونگی مدیریت آب های کشور نیز بررسی شده است. داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرای حکومت در این نشست خطر کاهش منابع آبی را نگران کننده خواند.

رییس اجرایی به مسوولان وزارت های‌ انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات، مبارزه با حوادث و اداره ملی حفاظت از محیط زیست هدایت داد که در هم ‌آهنگی لازم در تطبیق استراتیژى آب عمل کنند.

در همین حال، محمد گل خُلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب می گوید که حفاظت از منابع آبی از اولویت های کاری این وزارت است. از سویی هم نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که توسعه منابع آبی از اهداف مهم حکومت وحدت ملی است.

افغانستان یکی از کشور های با منابع سرشار آبی است. بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب ارایه فهم دقیق از اهمیت آب و مدیریت منابع آبی از اهداف اصلی این کنفرانس گفته می‌ شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top