مخالفت رییس اجرایی حکومت با ایجاد حکومت موقت

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که در مورد تشکیل حکومت موقت بحثی صورت نگرفته است. رییس اجرایی می گوید که تشکیل حکومت موقت برای یک هدف موقت، به سود مردم افغانستان نیست.

رییس اجرایی حکومت با مهم‌خواندن تأمین صلح در کشور می گوید که در روزهای اخیر تلاش‌ هایی صورت گرفت تا فعالیت ‌ها در بخش مذاکرات صلح متمرکز شود. وی می گوید که شخصیت‌ های سیاسی باید با همکاری و کمک همدیگر، از نظام جمهوری اسلامی و مطالبات مردم در مذاکرات صلح نمایندگی کنند. وی بر تشکیل هیأتی همه شمول در مذاکرات صلح تاکید می کند و می گوید که اصل تعیین سرنوشت مردم به دست مردم، جز خطوط اساسی در مذاکرات صلح است.

رییس اجرایی حکومت با اشاره به شایعات درباره تشکیل حکومت موقت می گوید که در مورد تشکیل حکومت موقت بحثی صورت نگرفته است و تشکیل حکومت موقت برای یک هدف موقت، به سود مردم افغانستان نیست.

رییس اجرایی با تاکید به برگزاری انتخابات، از تمام نهادهای دولتی خواست که در راستای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با کمیسیون ‌های انتخاباتی همکاری کنند.

رییس اجرایی با تاکید بر ارایه اطلاعات به رسانه‌ ها از تمامی نهادهای دولتی خواست که در امر اطلاع دهی به رسانه‌ ها همکاری کنند. وی در بخشی از صحبت‌ هایش گفت که در سطح همکاری ارگان های امنیتی و نیروهای حمایت قاطع ناتو هیچگونه تغییری ایجاد نشده و ناتو متعهد به حمایت دوامدار از افغانستان است.

نوشته‌های مرتبط


Top