سی و چهار قاچاقبر در میدان هوایی کندهار بازداشت شدند

وزارت امور داخله از بازداشت سی و چهار قاچاقبر در میدان هوایی کندهار خبر داده است.

در یک خبرنامه این وزارت آمده است که سی و چهار قاچاقبر مواد مخدر که می خواستند مواد مخدر را با جاسازی در بطن و بیک های سفری از طریق میدان هوایی کندهار به شهر دهلی هند قاچاق کنند، بازداشت شدند. خبرنامه می افزاید که از نزد این قاچاقبران بیست و یک کیلو گرام هیرویین کشف و ضبط شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top