مقام ها در شمال کشور می گویند که بخش هایی از ولسوالی ارغنجخواه دوباره به دست نظامیان کشور افتاده است. این ولسوالی صبح روز شنبه پس از یک شبانه روز درگیری به دست طالبان سقوط کرد. ولسوالی ارغنجخواه بدخشان، در سی و پنج کیلومتری شهر فیض ‌آباد مرکز این ولایت قرار دارد. مرکز ولسوالی ارغنجخواه […]

مقام ها در شمال کشور می گویند که بخش هایی از ولسوالی ارغنجخواه دوباره به دست نظامیان کشور افتاده است. این ولسوالی صبح روز شنبه پس از یک شبانه روز درگیری به دست طالبان سقوط کرد.

ولسوالی ارغنجخواه بدخشان، در سی و پنج کیلومتری شهر فیض ‌آباد مرکز این ولایت قرار دارد. مرکز ولسوالی ارغنجخواه پس از دو روز درگیری میان گروه طالبان و نظامیان کشور، صبح روز شنبه به دست طالبان سقوط کرده است. به گفته‌ مقام‌ های محلی، ناوقت های جمعه شب به دنبال حملات “شدید” طالبان، نیروهای امنیتی از مرکز این ولسوالی عقب نشینی کرده که در جریان درگیری‌ها، تلفاتی بر نظامیان کشور وارد شده است. نیک‌ محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان به رسانه ها گفته است که مرکز این ولسوالی از کنترول نیروهای امنیتی بیرون شده است.

شورای ولایتی بدخشان ادعا دارد که این ولسوالی پس از چندین ساعت درگیری به گونه “کامل” سقوط کرده و طالبان مرکز این ولسوالی را در اختیار گرفته اند.

با این حال، قول اردوی شاهین در شمال کشور با نشر خبرنامه ای عقب رفتن نظامیان کشور را از ولسوالی ارغنجخواه یک تاکتیک نظامی توصیف کرده و گفته است که چاشت روز شنبه بخش هایی از این ولسوالی دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. به گفته مقام های ارتش در شمال کشور، در جریان درگیری های روز شنبه و پیشروی نزدیک به ده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و چندین تن دیگر آنان زخم برداشته اند.