گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به این نتیجه رسیده که رییس جمهور آمریکا در زمان رقابت های انتخاباتی با روسیه تبانی نکرده بود. در نامه ای که ویلیام بار، دادستان کل آمریکا به کنگره این کشور فرستاده، آمده است که گزارش آقای مولر همزمان با […]

گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به این نتیجه رسیده که رییس جمهور آمریکا در زمان رقابت های انتخاباتی با روسیه تبانی نکرده بود.

در نامه ای که ویلیام بار، دادستان کل آمریکا به کنگره این کشور فرستاده، آمده است که گزارش آقای مولر همزمان با این که دونالدترامپ را در این زمینه مجرم نمی داند، اما او را تبریه هم نمی کند. گزارش رابرت مولر که تحقیقات آن بیست و دو ماه طول کشید دو روز پیش به دادستان کل تحویل داده شد. در نامه ویلیام بار به کنگره آمده است که این گزارش تلاش های روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا را نشان می دهد و جرایمی را که رخ داده مستند کرده است. به گفته دادستان کل آمریکا، بازرس ویژه شواهدی نیافته است که هیچ فرد آمریکایی یا اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ تبانی یا آگاهانه با روسیه هماهنگی کرده باشند. با این همه، رییس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار نشر کامل گزارش آقای مولر بشکل عمومی شده است.