تغییر تقویم انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار

کمیسیون مستقل انتخابات ۶ میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و انتخابات پارلمانی غزنی اعلام کرد.

این در حالیست که شماری نامزدان ریاست جمهوری تاخیر در برگزاری انتخابات را مداخله حکومت دانسته می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات در این باره با آنان مشورت نکرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top