ترور عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان از سوی افراد مسلح ناشناس در کندهار

چاشت روز شنبه عبیدالله بارکزی عضو پیشین مجلس نمایندگان از سوی افراد مسلح ناشناس در حوزه ششم شهر کندهار به قتل رسیده است.

شاهدان محل رویداد گفته اند زمانی که آقای بارکزی در حال پیاده شدن از موترش بود، افراد مسلح سوار بر موترسایکل به سوی او شلیک کرده و پس از آن از ساحه فرار کردند. آقای بارکزی شصت سال داشت و نماینده مردم ولایت ارزگان در دور شانزدهم مجلس نمایندگان بود.

نوشته‌های مرتبط


Top