اختلاف آمریکا و چین سبب تمدید موقت ماموریت یوناما در افغانستان شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت این سازمان در افغانستان را به جای یک سال، موقتاً برای شش ماه تمدید کرده است.

در سه سال گذشته، این شورا ماموریت سازمان ملل در افغانستان را برای یکسال تمدید کرده است. اختلاف میان آمریکا و چین روی قطعنامه در مورد افغانستان، سبب شد تا این ماموریت روز جمعه در نشست شورای امنیت در نیویارک برای یک سال تمدید نشود.

جاناتان کوهن، سرپرست سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین را متهم کرده که خواهان برجسته کردن پروژه یک کمربند یک راه در این قطعنامه است. کوهن از وو هایتو، معاون سفیر چین در این شورا انتقاد کرده و گفته است که او موضوع پروژه یک کمربند یک راه را شامل قضیه افغانستان می کند. کوهن افزوده است که پروژه یک کمربند یک راه دچار مشکلاتی چون فساد، نبود شفافیت و برای محیط زیست زیانبار است. اما هایتو سخنان کوهن را در تضاد با حقایق موجود دانسته است.

چین، هدف پروژه یک کمربند یک راه که به ابتکار بیجینگ راه اندازی شده است را، ایجاد راه های جدید تجاری از طریق اجرای برنامه های بزرگ زیربنایی از جمله میدان های هوایی و جاده ها میخواند. بیش از یکصد و بیست و سه کشور موافقتنامه های همکاری با چین در این پروژه را امضا کرده اند. مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا سال گذشته از پروژه یک کمربند یک راه انتقاد کرده و گفته بود که کیفیت بیشتر برنامه هایی که از طریق این پروژه اجرا می شود پایین است.

نوشته‌های مرتبط


Top