وزارت خارجه آمریکا: طالبان و داعش از کودکان در حملات انتحاری استفاده می کنند

وزارت خارجه آمریکا در مورد “وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان” گزارشی را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که نیروهای حکومتی، طالبان و سایر گروه ‌های تروریستی در این سال در افغانستان بر غیرنظامیان حمله کرده و قتل‌های هدفمند را انجام داده اند.

در گزارش سال دوهزار وهژده میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد “وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان” که سیزدهم مارچ نشر شد، به گزارش اداره هیأت معاونت سازمان ملل‌ در افغانستان”یوناما”  اشاره شده که در آن گفته شده است، در نه ماه اول سال گذشته میلادی شصت و پنج درصد تلفات غیرنظامیان در افغانستان توسط گروه‌های مخالف حکومت این کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده است که طالبان و افراد وابسته به گروه تروریستی داعش از کودکان در حملات انتحاری استفاده کرده و کودکان خردسال را به صفوف ‌شان جذب کرده اند. در این گزارش آمده که افراد وابسته به این گروه‌ ها مردم را تهدید کرده اند، سرقت‌ها و اختطاف ‌ها را انجام داده و بالای کارمندان صحی و حکومتی حمله کرده اند.

در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر گفته شده است که نیروهای امنیتی افغانستان بدون محاکمه مردم را به قتل رسانیده اند و تعدادی هم مفقودالاثر شده اند.

در این گزارش در مورد شکنجه به راپور ماه جون کمیسیون حقوق بشر افغانستان اشاره می ‌شود که در آن با شش صد و بیست و یک زندانی مصاحبه شده و هفتاد و نه تن آن‌ها به این کمیسیون گفته اند که با آن‌ها خشونت صورت گرفته است.

در این گزارش در مورد وضعیت قضا در افغانستان گفته شده که تعداد قضات کم است و در خیلی موارد مردم به قضاوت سنتی مراجعه می‌کنند. در این گزارش همچنان با اشاره به مساله کمبود قضات زن گفته شده است که تعداد قاضی ‌ها در افغانستان به دوهزار و یکصد وشصت و دو تن می ‌رسد که صرف دوصد و سی و چهار تن آن ‌ها زنان اند.

در این گزارش به شکنجه افراد توسط طالبان و گروه داعش نیز اشاره شده که سرهای مردم را بریده و آن‌ها را سنگسار کرده اند. بر اساس این گزارش خشونت‌ های طالبان و داعش در برابر خبرنگاران در شش ماه اول سال دوهزار وهژده نسبت به همین مدت در سال قبل از آن هفتاد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top