تلاش ها برای تهیه کار شیوه ای جهت جلوگیری از کارزار های پیش از وقت

قرار است کارزار های انتخاباتی نامزدان در ۲۹ ثور سال آینده به گونه رسمی آغاز شود، و اما نهاد های ناظر انتخاباتی، برخی از فعالیت ها و برنامه های اخیر شماری نامزدان را گونه از کارزار های پیش از وقت می دانند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top