سازمان ملل: تحریم ها علیه کوریای شمالی موثر بوده است

رییس هیأت نظارت سازمان ملل بر تحریم ها علیه کره شمالی گفته است، این که رهبر کره شمالی در نشست دومش با رییس جمهور آمریکا، تنها خواهان برداشته شدن تحریم ها علیه کشورش شده نشان می دهد که این تحریم ها تاثیرگذار بوده است.

آخرین قطعنامه تحریم ها که از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی تصویب شد، مربوط به دسامبر سال دوهزار و هفده می شود. این قطعنامه که دهمین قطعنامه تصویب شده علیه کره شمالی بود در واکنش به ادامه برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی اعمال شده و باعث کاهش شدید واردات محصولات نفتی پالایش شده به کوریای شمالی شده است. بااین حال؛ آمریکا تاکید دارد که تحریم های این کشور بر کوریای شمالی تا زمان توقف کامل برنامه های موشکی و هسته ای این کشور ادامه خواهد داشت.

نوشته‌های مرتبط


Top