تاکید رهبران حکومت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در وقت تعیین شده

رییس جمهورغنی با تاکید به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در وقت تعیین شده، از شهروندان کشور خواست که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به گونه ای گسترده شرکت کنند.

صلح و انتخابات دو برنامه مهم و از اولویت های حکومت وحدت ملی گفته شده است. سران حکومت از یک سو خود را مسوول می دانند تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال پیشرو را فراهم کنند، از طرف دیگر در هر نشست ملی و بین المللی بیان می کنند که آماده مذاکرات مستقیم با نمایندگان طالبان استند. روشن نیست که حکومت افغانستان این دو برنامه را چگونه همزمان مدیریت می کند. رییس جمهورغنی با تاکید به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده از مردم می خواهد که در روند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به گونه ای گسترده اشتراک و رییس جمهور آینده شان را انتخاب کنند.

درهمین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت می گوید که تامین صلح پایدار در کشور به معنای متوقف کردن روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست. رییس اجرایی حکومت می افزاید که بدون برگزاری انتخابات هیچ راهکاری برای انتقال قدرت در کشور وجود ندارد.

از سویی هم، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری با تاکید به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده آن در سال آینده خورشیدی می گوید که نباید از بهر تامین صلح در کشور روند انتخابات معطل قرار گیرد.

همچنان عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان از رییس جمهور غنی خواست که سال کاری جدید شورای ملی را هر چه زودتر افتتاح کند. رییس مجلس نمایندگان می گوید که اجلاس سالانه شورای ملی باید در مطابقت به قانون اساسی کشور توسط رییس جمهور افتتاح شود. این در حالیست که پیش از این ارگ ریاست جمهوری گفته تا زمان معرفی اعضای جدید مجلس نمایندگان، شورای ملی را افتتاح نمی‌ کند.

کمیسیون مستقل انتخابات سی و یک ماه سرطان را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است. دیده شود که گفتگوهای صلح با طالبان می تواند سبب متوقف کردن روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود یا خیر.

نوشته‌های مرتبط


Top