انتقاد از عدم افتتاح شورای ملی

رییس جمهورغنی افتتاح دوره جدید کاری شورای ملی را تا زمان معرفی کامل نمایندگان از سوی کمیسیون انتخابات، معطل قرار داده است.

این در حالیست که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی و فعالان مدنی با ابراز نگرانی از آنچه که دخالت حکومت در امور انتخاباتی می‌خوانند می‌گویند که احتمال دارد نتایج انتخابات پارلمانی تغییر کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top