پنجمین سالگرد در گذشت مارشال محمد قسیم فهیم

امروز برابر است به پنجمین سالیاد یگانه مارشال افغانستان؛ در این روز همه سال از سالیاد د و شخصیت بزرگ مرد مار شال محمحد فهیم قسیم سیاست گر مقتدر و با هیبت سیاسی در کشور تجلیل میگردد.

کارنامه های یگانه مارشال کشور چه بوده است؟

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top