استاد سیاف: نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قانون را مراعات کنند

عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی در همایشی بزرگداشت از پنجمین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم با تاکید بر اینکه کشور در حالت حساس قرار دارد، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می خواست که در کارزارهای انتخاباتی قوانین انتخابات را رعایت کنند.

صلح و انتخابات دو مورد مهم در کشور است که همه روزه در مجالس سیاسی به نحوی مطرح می شود. در کنار پیشبرد روند گفتگوهای صلح، سران حکومت وحد ملی تاکید می کنند که انتخابات ریاست جمهوری را در سال پیشرو برگزار می کند. شماری از رهبران جهادی در همایشی بزرگداشت از پنجمین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم از نامزدان ریاست جمهوری خواستند که در کارزارهای انتخاباتی قوانین انتخاباتی را رعایت کنند. عبدرب الرسول سیاف، از رهبران جهادی می گوید که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متوجه باشند که دشمنان مردم افغانستان در هنگام کارزار های انتخاباتی با استفاده از قوم و زبان میان مردم تفرقه ایجاد نکنند. آقای سیاف تاکید می کند که اختلاف نظر در انتخابات ها چیزی حتمی است، اما نباید این اخلاف تا جای پیش رود که بر منافع ملی صدمه وارد شود.

در حالی رهبران جهادی و سیاسیون نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را در هنگام پیکارهای انتخاباتی به خویش تنداری دعوت می کنند که نامزدان انتخابات در همه کشورها هنگام کارزارهای انتخاباتی برای جلب توجه مردم موضع گیری های تندی علیه یکدیگر دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top