آلمان حزب الله لبنان را در فهرست سازمان های تروریستی قرار نمی دهد

دولت آلمان گفته است که گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان های تروریستی قرار نمی دهد.

نیلس آنن، معاون وزیر خارجه آلمان به هفته نامه اشپیگل گفته است که آلمان قصد ندارد از تصمیم بریتانیا برای “تروریستی” اعلام کردن حزب الله لبنان پیروی کند. دولت بریتانیا اخیرا اعلام کرد که شاخه سیاسی جنبش حزب الله لبنان را به فهرست “سازمان های تروریستی” خود اضافه می کند. این کشور پیشتر شاخه نظامی حزب الله را وارد این فهرست کرده بود. با این حال، معاون وزیر خارجه آلمان که اخیرا از لبنان دیدار کرد گفته است که کشورش خواهان ثبات در لبنان است و موضع بریتانیا، تاثیری در مواضع آلمان و اتحادیه اروپا نخواهد داشت.

نوشته‌های مرتبط


Top