کشته شدن بیش از چهارهزار شبه نظامی در عراق و سوریه در حملات هوایی بریتانیا

بیش از چهار هزار شبه نظامی در عراق و سوریه در حملات هوایی نیروهای بریتانیا کشته و سه صد و دو تن دیگر زخمی شده اند.

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که در حملات نیروهای هوایی این کشور، در چهار و نیم سال گذشته، بیش از چهار هزار شبه ‌نظامی در عراق و سوریه کشته شده اند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که این آمار براساس بهترین روش‌ های موجود و با اتکا به ویدئوها و عکاسی هوایی به دست آمده است. وزارت دفاع بریتانیا همچنان مدعی شده است که در این مدت تنها یک غیر نظامی کشته شده است. اما پیش از این نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که بریتانیا نیز بخشی از آن است، تعداد غیرنظامیان کشته شده در جریان حملات این ائتلاف از ماه اگست دوهزار و چهارده تا جنوری دوهزار و نوزده را یک هزار و دوصد و پنجاه و هفت تن اعلام کرده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top