آمریکا خواهان محدودیت های شدیدتر سازمان ملل علیه ایران شد

آمریکا از سازمان ملل خواسته است تا محدودیت های شدیدتری را علیه ایران اعمال کند.

جاناتان کوهن، سفیر موقت آمریکا در سازمان ملل ایران را به دلیل انجام آزمایش یک موشک بالستیک در ماه دسامبر و پرتاب دو ماهواره در ماه های جنوری و فبروری به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، متهم کرده است. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تا کنون به این اقدام آمریکا واکنش نشان نداده است. اما تهران پیش از این بارها تاکید کرده است که آزمایش های موشکی این کشور جنبه دفاعی دارد و پرتاب ماهواره نیز با مقاصد غیرنظامی صورت می گیرد. تهران می گوید انجام آزمایش موشکی و پرتاب ماهواره، ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیست.

نوشته‌های مرتبط


Top