نیروهای دموکراتیک سوریه از پیشروی سریع شان برای تسخیر منطقه باغوز، آخرین پایگاه داعش در سوریه خبر داده اند. فرماندهی این نیروها به خبرگزاری فرانسه گفته است که آخرین جنگجویان داعش در تونل‌ های زیر زمینی باغوز و در میانه زمین‌ های ماین‌ گذاری شده سنگر گرفته اند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی آمریکا […]

نیروهای دموکراتیک سوریه از پیشروی سریع شان برای تسخیر منطقه باغوز، آخرین پایگاه داعش در سوریه خبر داده اند.

فرماندهی این نیروها به خبرگزاری فرانسه گفته است که آخرین جنگجویان داعش در تونل‌ های زیر زمینی باغوز و در میانه زمین‌ های ماین‌ گذاری شده سنگر گرفته اند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی آمریکا پشتیبانی می‌ شوند، ابراز امیدواری کرده اند که نبرد باغوز به سرعت به پایان برسد. این سخنان در حالی بیان شده است که پس از حدود دو هفته توقف نبرد برای خروج غیرنظامیان از این منطقه، نیروهای دموکراتیک سوریه عملیات شان علیه تروریستان داعش را از دیروز دو باره آغاز کردند.