انتقال نخستین محموله صادراتی افغانستان به هند

رییس جمهورغنی در مراسم انتقال نخستین محموله صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار به هند می گوید که در سال آینده صادرات افغانستان از یک میلیارد دالر به دو میلیارد دالر افزایش داده خواهد یافت. وی از بخش خصوصی خواست که با سرمایه گذاری ها، اقتصاد افغانستان را بهبود بخشند.

رییس ‌جمهور غنی در مراسم انتقال نخستین محموله صادراتی افغانستان به هند از طریق بندر چابهار در ولایت نیمروز می گوید که افغانستان در حال تغییر از یک کشور وارداتی به یک کشور صادرکننده است و در این زمینه به پیشرفت ‌های بزرگی دست‌یافته است. به گفته او، در حال حاضر افغانستان سالانه به ارزش یک میلیارد دالر صادرات دارد و هدف تعیین شده برای صادرات در سال پیش ‌رو، دو میلیارد دالر است.

رییس جمهور غنی دولتداری ناقص را یکی از موانع عمده فرا راه تجارت کشور عنوان می کند. آقای غنی از بخش خصوصی خواست که با سرمایه گذاری ها بیشتر در کشور اقتصاد افغانستان را بهبود بخشند.

درهمین حال، رضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان می گوید که انتقال این محموله صادراتی پیام مشارکت منطقه ای را به همراه دارد و بندر چابهار مسیر مناسب به آسیای مرکزی است.

رییس جمهور غنی می گوید که تاپی، توتاپ، راه لاجورد، و چابهار افغانستان را به نقطه وصل همکاری ها مبدل کرده است. به گفته وی پیش از این از افغانستان همواره به عنوان سرزمین فساد، خشونت و بی‌کفایتی یاد می‌شد، اما این کشور حالا به مرکز تحرک تبدیل شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top