بازداشت عاملان حمله تروریستی در چهار راه زنبق

ریاست عمومی امنیت ملی، چند فرد وابسته به گروه طالبان را، در پیوند به حمله های تروریستی، در چهار راه زنبق، و یک کمپ خارجی ها در کابل، بازداشت کرده است.

دفتر رسانه ای امنیت ملی، با نشر خبرنامه ای گفته است که، انجنیر شریف، باشنده اصلی ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک، که یکی از تسهیل کنندگان حمله ترورریستی در چهار راه زنبق بوده، از مربوطات شهر کابل، بازداشت شده است. در خبرنامه امنیت ملی همچنان آمده است که، سه تن دیگر در پیوند به حمله بر کمپ فوریس، نیز توسط مأموران این ریاست بازداشت شده اند. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که، سازمان استخبارات پاکستان، طراح کلیدی این حمله های تروریستی بوده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top