انتقاد حکومت از کارکرد پاکستان در روند گفتگوهای صلح کشور

حکومت می گوید که هنوز پاکستان در روند صلح افغانستان اقدام عملی انجام نداده است. سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که اسلام آباد به وعده هایی که در راستای همکاری در روند صلح افغانستان داده است، عملا کاری انجام نداده است.

حکومت وحدت ملی می ‌گوید که پاکستان تاکنون اقدام عملی در پیوند به صلح افغانستان انجام نداده است. هرچند نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از تغییر مثبت در دیدگاه و نقش پاکستان در پیوند به صلح این کشور ابراز امیدواری کرده است، اما حکومت وحدت ملی می گوید که تاکنون در زمینه گام عملی را از پاکستان شاهد نبوده است.

هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که پاکستان هنوز کاری نکرده که منجر به اقدام عملی مثبت در روند صلح افغانستان شود. به گفته آقای چخانسوری ممکن پاکستان با آمریکا همکاری هایی انجام داده باشد؛ اما عملا در روند صلح با دولت افغانستان همکاری نکرده است.

در همین حال، ریاست اجرایی به این باور است تازمانی که گروه طالبان به گونه مستقیم با حکومت افغانستان مذاکره نکند، به این معناست که پاکستان کار مثبتی در راستای عملی کردن وعده های انجام نداده است.

امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید، تا زمانی که مذاکرات مستقیم حکومت و طالبان برگزار نشود، نمی ‌توان گفت که پاکستان در زمینه عملا تلاش کرده است.

این در حالیست که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز شنبه در جریان صحبت در انستیتیوت صلح آمریکا در واشنگتن گفت هرچند پاکستان در تاریخ نقش مثبتی در مصالحه افغانستان نداشته است، اما نقش‌ اش در این اواخر تغییر کرده است. آقای خلیل‌زاد رهایی ملا برادر را نمونه واضح از تغییر در دیدگاه پاکستان عنوان کرده گفته است که فکر می کند ملا برادر بیش از هر طالب دیگر طرفدار صلح است.

نوشته‌های مرتبط


Top