تاکید آمریکا بر توافق صلح میان حکومت افغانستان و طالبان تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید که واشنگتن می خواهد توافق صلح را با طالبان تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به امضا برساند.

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موفقتنامه صلح را پیچیده تر کرده است. آقای خلیلزاد که در انستیتوت صلح در واشنگتن در باره مذاکراتش با نماینده های طالبان در قطر صحبت می کرد گفته است که واشنگتن می خواهد توافقنامه صلح را با طالبان تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به امضا برساند.

آقای زلمی خلیلزاد افزوده است: “با آن که روند انتخابات روند صلح را دشورار تر کرده است، اما به صلاح افغانستان است تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق با طالبان دست یابیم؛ زیرا توافق صلح ضامن انتخابات صلح آمیز خواهد بود.”

آقای خلیلزاد می گوید که با گروه طالبان روی هیچ مواردی به توافق نخواهند رسید، مگر این که روی تمام موارد به توافق برسند. وی می افزاید: “ما در پی توافق در مورد ترک افغانستان نیستیم؛ بلکه در پی توافق صلح هستیم، زیرا توافق صلح خروج نیروهای مان را نیز در پی خواهد داشت.”

وی همچنان از نقش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در روند صلح یاد کرده و گفته است که نقش پاکستان در روند صلح افغانستان تغییر کرده است.

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است: “پاکستان به شکل تاریخی، نقش مثبتی در مصالحه بازی نکرده، اما این نقش اخیرا تغییر کرده است. رهایی ملا برادر به درخواست من صورت گرفت، چون فکر می‌کنیم که او بیشتر طرفدار صلح است. مصالحه با طالبان در افغانستان، از جهات مختلفی به نفع پاکستان است. پایان یافتن جنگ در افغانستان، روابط آمریکا با پاکستان را نیز بهبود خواهد بخشید.”

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی می گویندکه آمریکا در افغانستان به دنبال منافع خود است. آنان می گویند که بدون تامین منافع آمریکا، صلح در کشور تامین نخواهد شد.

پیش از این دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا گفته است در صورت پیشرفت در مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا با گروه طالبان،حضور سربازانش را در افغانستان کاهش می دهد

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top