قطر اولین جنگنده رافال ساخت فرانسه را تحویل گرفت

این کشور سی و شش جنگنده رافال را به فرانسه سفارش داده بود و اولین فروند آن را  دیروز تحویل گرفت.

مراسم تحویل اولین جنگنده رافال به قطر در شهر مرینیاک در جنوب غربی فرانسه در حضور خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر برگزار شد. قطر سال دوهزار و پانزده میلادی بیست و چهار فروند جنگنده رافال سفارش داد و سال گذشته دوازده فروند جنگنده دیگر را به فهرست سفارش خرید خود افزود. این در حالیست که دولت قطر به دنبال تنش دیپلماتیک با عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه بودجه دفاعی خود را افزایش داده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top