جنگ و صلح افغانستان در کجای سیاست های اداره ترامپ قرار دارد؟

در حالی که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان دور چهارمش را به پایان می رساند، هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی ایالات در مورد افغانستان چه است؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top