برگزاری نشست مسکو میان سران احزاب سیاسی افغانستان و طالبان

در این نشست ۷۰ تن از چهره های سیاسی افغانستان و ده تن به نماینده گی از طالبان شرکت کرده اند.

ریاست این نشست را حامدکرزی رییس جمهوری پیشین و عباس ستانکزی از گروه طالبان بر عهده دارند.

اشتراک کننده گان این نشست امیدوار اند که زمینه گفتگوهای بین الافغانی با طالبان فراهم شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top