داکتر ابراهیم ملکزاده عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان درگذشت

داکتر ابراهیم ملکزاده عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان دیشب در کابل درگذشت.

داکتر ملکزاده در سال یک هزار و سه صد و چهل و شش در ولسوالی تیوره ولایت غور زاده شد. ابراهیم ملکزاده از فرماندهان ارشد جهاد و جبهه مقاومت ملی بود و در راه دفاع از کشور خدمات ارزنده ای انجام داد. آقای ملکزاده ظرف سال های اخیر بار ها فرماندهی جنگ علیه گروه طالبان را در نقاط مختلف ولایت غور به دوش گرفت و در سرکوب این گروه در ولایت غور نقش اساسی داشت. وی امسال خودش را به مجلس نمایندگان نامزد کرد و با به دست آوردن بیشترین آرا از حوزه ولایت غور به فهرست ابتدایی نامزد برنده مجلس راه یافت.

نوشته‌های مرتبط


Top