چین اتهام های واشنگتن بر ضد شرکت مخابراتی “هواوی” را رد کرد

چین اتهام های مطرح شده از سوی واشنگتن بر ضد شرکت مخابراتی “هواوی” مبنی بر نقض تحریم هایو تخلف در امور بانکی را رد و آمریکا را به “سیاسی کاری” در این ماجرا متهم کرده ایران است.

واشنگتن پیشتر با افشای سیزده مورد اتهامی بر ضد این شرکت مخابراتی و مدیر مالی آن تصریح کرده بود که این شرکت در خصوص رابطه شرکت ‌های زیر مجموعه ‌اش با ایران پنهان کاری کرده و در این زمینه یک بانک بین المللی و چندین مقام آمریکایی را فریب داده است. اما یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در واکنش به طرح این اتهام ها، آمریکا را در خصوص بی اعتبار کردن و حمله به برخی شرکت های چینی متهم کرده و گفته است که پشت همه این ماجراها سیاسی کاری و دست یابی به اهداف سیاسی آمریکا نهفته است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top