بیست و سه هزار کودک واجد شرایط در ولایت بامیان از آموزش محروم اند

تازه ترین سروی ریاست معارف بامیان نشان می دهد که، بیشتر از بیست و سه هزار کودک واجد شرایط در این ولایت از آموزش محروم استند.

بامیان بیش از سه صد وپنجاه مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه دارد که بیش از یکصد و چهل و نه هزار دانش آموز دختر و پسر در آن‌ ها آموزش می بینند. نتایج یک سروی تازه ریاست معارف ولایت بامیان نشان می دهد که از مجموع یکصدو هفتاد و دو هزار و دوصد و سی و سه کودک هفت تا هژده ساله در بامیان، بیشتر از بیست و سه هزار کودک واجد شرایط از آموزش محروم مانده اند. این سروی نشان می دهد که بسیاری از کودکان محروم از آموزش دختران اند. بر بنیاد این سروی، درحال حاضر بیش از یکصد و چهل و نه هزار کودک، در مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی بامیان سرگرم فرا گیری دانش اند که هشتاد و شش درصد کودکان واجد شرایط را نشان می‌ دهد، اما شانزده درصد کودکان دیگر در این ولایت از آموزش محروم اند.

ریاست معارف بامیان اعلام کرده است که از جمع یکصد و چهل و نه هزار کودک مشغول آموزش در این ولایت، پنجاه و سه درصد پسر و چهل و هفت درصد آنان دختران استند.

ایوب آروین، رییس معارف ولایت بامیان فقر و مشکلات سنتی حاکم در این ولایت را از علت های عمده محرومیت بیش از بیست و سه هزار کودک به آموزش و پرورش در این ولایت می داند.

این سروی، بر اساس شاخص‌های وزارت معارف کشور از سوی ریاست معارف بامیان انجام شده است.

همچنان فعالان مدنی بامیان می گویند که در کنار مشکلات دیگر، کم کاری ریاست معارف و دور بودن فاصله مکتب ها با روستاها از دلایل عمده محرومیت کودکان بامیانی است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top