امنیت ملی از بازداشت افراد یک گروه آدم ربا در کابل خبر داده است

مسوول رسانه ای ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که این افراد طی عملیات ویژه ماموران این ریاست روز گذشته از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل بازداشت شده اند. وی می گوید که با بازداشت این افراد، دو تن از قید آنان آزاد شده است که تا اکنون در داخل یک چاه نگهداری می شدند.

نوشته‌های مرتبط


Top