درگیری طالبان و تروریستان داعش در ولسوالی مانوگی کنر

مقام های ولایت کنر می گویند که افراد وابسته به گروه طالب و تروریستان داعش از مدت یک هفته بدینسو در دره کلیگل ولسوالی مانوگی با هم درگیر جنگ استند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، گفته است که در جریان این درگیری به هردو طرف تلفات نیز وارد شده است، اما آمار دقیق آن در دست نیست. آقای مصمم گفته شبکه‌های مخابراتی و وسایل ارتباطی وجود ندارد و از وضعیت باشندگان محل نیز احوال در دسترس نیست. به گفته سخنگوی والی کنر، نظامیان کشور تلاش دارند که به احتیاط وارد محل شوند.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top