تاکید چین بر گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان

مشاور شورای امنیت ملی در سفر به چین با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده است. دفتر رسانه ای مشاوریت شورای امنیت ملی در خبرنامه ای گفته است که وانگ یی، وزیر خارجه چین، گفتگوی مستقیم گروه طالبان با دولت افغانستان و نیز همکاری صادقانه کشورهای منطقه را برای روند صلح افغانستان با اهمیت توصیف کرده است. براساس خبرنامه، وزیر خارجه چین تأکید کرده است که تامین صلح ‌و ثبات در افغانستان بدون گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان ممکن نخواهد بود.

نوشته‌های مرتبط


Top