نیروهای هوایی ایران رزمایش نظامی برگزار کردند

در این رزمایش ده ‌ها فروند از انواع هواپیما های شکاری، بمب افگن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیما های بدون سرنشین به مدت دو روز شرکت خواهند داشت. براساس گزارش رسانه های ایران، قرار است در این رزمایش انواع سیستم ها و تسلیحات، بمب ها و موشک های ساخت ایران مورد استفاده قرار گیرد. مقام های نظامی ایران هدف از برگزاری این رزمایش را بلند بردن توان دفاعی و مهارت های نیروهای هوایی ایران خوانده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top