نخست وزیر سابق عراق نسبت به عدم کنترول گروه های مسلح هشدار داد

نخست وزیر سابق و رییس ایتلاف “نصر” عراق نسبت به کنترول مافیاها و گروه های مسلح پر قدرت در این کشور هشدار داده است. دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین و رییس ایتلاف نصر عراق در بیانیه ای از نشست عبادی با نمایندگان دو ایتلاف سائرون و نصر با حضور نصار الربیعی، رییس هیات سیاسی جریان صدر در این کشور خبر داده است. آقای عبادی در این نشست بر اهمیت همکاری ها میان نصر، سائرون و سایر ایتلاف ها در مورد فعالیت های پارلمانی، تصویب قوانین و تشکیل دولت تاکید کرده و نسبت به کنترول مافیاها و گروه های مسلح بر امور کشوری هشدار داده است. او بر اهمیت حفظ دستاوردهای امنیتی و دیگر دستاوردها نسبت به بازگشت تروریزم به عراق در صورت سستی در مبارزه با تروریزم و تفکرات افراطی هشدار داده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top