نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل تا پایان هفته روان اعلام خواهد شد

مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌ گویند که قرار است نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل تا پایان هفته روان اعلام شود.

شیما علم سروش معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که، تاهنوز هشتاد درصد معلومات داخل سیستم شده است و تلاش جریان دارد که درهفته روان نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل اعلام شود. به تازگی یک فهرست از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل که گویا پیشتازان استند در شبکه ‌های اجتماعی دست بدست می ‌شود. معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات با جعلی خواندن این فهرست تاکید کرده است هر زمانی ‌که فهرست برندگان از آدرس رسمی کمیسیون انتخابات نشر و پخش شود، مدار اعتبار است.

نوشته‌های مرتبط


Top