هشدار رییس جمهور ایران به تحریم کنندگان این کشور

رییس جمهور ایران می گوید که نباید توانایی‌ ایران در کار مبارزه با مواد مخدر و تروریزم ضربه ببیند.

حسن روحانی رییس جمهور ایران به تحریم کنندگان این کشور هشدار داده است که نباید توانایی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر، تروریزم و مهاجرت را نادیده بگیرند. او در سخنرانی با اشاره به این که جهان شاهد چالش های سخت و پیچیده ای از جمله تغییر آب و هوا، بحران های اقتصادی، توسعه نیافتگی، تجاوز و جنگ، فقر و گرسنگی، یک جانبه گرایی وافراط گرایی و تروریزم است گفته است که ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریزم تاکنون متحمل خسارات جانی و مالی سنگینی شده است. آقای روحانی بار دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران را ظالمانه و غیرقانونی خوانده و گفته است که این اقدام آمریکا خود نمونه بارزی از تروریزم اقتصادی است. او گفته است که ایران مانند همیشه آماده یاری رساندن در زمینه امنیت منطقه ای و جهانی است. او از کشورهای چین، روسیه، ترکیه، افغانستان و پاکستان و به عنوان همکار در این زمینه یاد کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top