عمران خان: طالبان افغانستان در پاکستان پناهگاه ندارند

نخست وزیر پاکستان می گوید که هیچ پناهگاه گروه طالبان افغانستان در خاک این کشور وجود ندارد. نخست وزیر پاکستان ادعای مقام های آمریکایی مبنی بر حضور رهبران گروه طالبان در داخل خاک پاکستان را رد کرده و آن را یک “اتهام” خوانده است.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان می گوید که هیچ پناهگاه گروه طالبان افغانستان در خاک پاکستان وجود ندارد. آقای خان در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته اشت که نیرو های امنیتی پاکستان به وی گفته که این نیروها “بارها” از آمریکایی ها در مورد موقعیت این پناهگاه ها معلومات خواسته اند. نخست وزیر پاکستان گفته است که کشورش میزبان بیشتر از دو میلیون مهاجر افغانستان است و به گفته وی، مهاجران افغانستان در کمپ های بزرگ زندگی می کنند.

آقای خان گفته است: “هیچ پناهگاه گروه طالبان در پاکستان وجود ندارد. اگر چند صد طالب در پاکستان حضور داشته باشد، یا شاید دو هزار تا سه هزار طالب که به پاکستان آمده باشند، آنان می توانند به بسیار آسانی در این کمپ های مهاجران افغانستان مستقر شوند. ادعاهای مقام های آمریکایی مبنی بر حضور رهبران گروه طالبان در داخل خاک پاکستان یک “اتهام” است.”

این در حالیست که سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان در ماه مارچ سال دوهزار و شانزده اعتراف کرده بود که رهبران گروه طالبان در پاکستان زندگی می کنند.

عمران خان در گفتگو با واشنگتن پست همچنان گفته است که پاکستان نمی خواهد آمریکا با شتاب از افغانستان خارج شود. نخست وزیر پاکستان گفته است: “خروج آمریکا از منطقه در سال نزده هشتاد و نه میلادی منجر به ظهور گروه طالبان شد و آمریکا این بار پیش از خارج شدن از افغانستان باید به “توافقی” برسد.”

این در حالیست که دونالد ترمپ، رییس جمهور آمریکا در نخستین پیام توییتر خود در نخستین روز سال دوهزار و هژده پاکستان را به “دروغگویی و فریبکاری” متهم کرد و سپس کمک های مالی و نظامی واشنگتن را به اسلام آباد قطع کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top