جاپان به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور را می دهد

مجلس نمایندگان جاپان قانون جنجالی را تایید کرده که بر اساس آن به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور داده می شود.

جاپان با کمبود نیروی کار مواجه است و گفته می شود که تصویب این قانون برای کاستن از مشکلات این کشور صورت گرفته است. با این حال، از ماه اپریل سال آینده، اتباع خارجی در جاپان می توانند در بخش های ساختمان سازی، کشاورزی و پرستاری مشغول کار شوند. این درحالیست که جاپان دید مثبتی نسبت به مهاجرت ندارد، اما دولت این کشور می گوید که به خاطر سالخورده شدن جمعیت جاپان، این کشور به نیروی کار خارجی نیاز دارد. براساس سیستم جدید، نزدیک به سه صد هزار نیروی کار خارجی در جاپان به کار گرفته خواهند شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top