انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از طرح سهمیه بندی کانکور

شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از سهمیه بندی کانکور می گویند که این اقدام حکومت خیانت و قانون شکنی در برابر شهروندان کشور است.

وزارت تحصیلات عالی طرحی را به شورای وزیران ارایه کرده است که در این طرح تغییر سیستم کانکور بر اساس تعداد نفوس ولایت ها و سهمیه بندی برای فارغان صنوف دوازده پشنهاد شده است. این طرح وزارت تحصیلات عالی با انتقاد تندی اعضا مجلس نمایندگان رو به رو شده است. جعفر مهدوی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که سهمیه بندی کانکور خیانت و قانون شکنی در برابر شهروندان کشور است.

درهمین حال، اما آرین یون، عضو دیگر مجلس نمایندگان با عملی شدن طرح سهمیه بندی کانکور موافق است و آنرا یک نیاز برای رشد و توسعه ای مناطق دور دست کشور می داند.

با این همه، شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند که سهمیه بندی کانکور به گونه آشکار خلاف ماده چهل و سوم قانون اساسی است که حق تحصیل را برای تمام شهروندان کشور ضمانت می کند. امیر خان یار، معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید که اگر طرح سهمیه بندی کانکور به تصویب برسد و ضمانت اجرایی پیدا کند، زمینه ساز تبعیض آشکار در کشور خواهد شد.

اعضای مجلس نمایندگان خواهان استجواب وزیر تحصیلات عالی شدند تا در پیوند به طرح سهیمه بندی کانکور به آنان معلومات ارایه کند.

نوشته‌های مرتبط


Top